top of page
ES LOGO.png

E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Inovatyvūs restoranai“

​UAB „Inovatyvūs restoranai“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia optimizuoti savo veiklos produktyvumą įsidiegdama savo pagamintos produkcijos tiesioginių pardavimų elektroninėje parduotuvėje, bei su tuo susijusių verslo valdymo procesų ir verslo valdymo sistemos integruotą sprendimą. Numatomi įdiegti skaitmenizuotos elektroninės prekybos platformos, apmokėjimo ir gaminių bei paslaugų pardavimo moduliai.

 

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti nauji skaitmeniniai klientų savitarnos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį užsakymų priėmimą, valdymą, stebėsiną bei atsiskaitymus.

 

Projektas finansuojamas UAB „Inovatyvūs restoranai“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 47 790,00 Eur.

 

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Inovatyvūs restoranai".

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.08 – 2023.02.10.

bottom of page